Quick Contact

Wykończenia Wnętrz
Obszary działania Prewencyjna budowlana ochrona przed pożarem

Bohle oferuje fachowe, niezależne od producentów doradztwo dotyczące prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej stosowanej w systemach i konstrukcjach ppoż.

Zgodnnie z krajowym prawem budowlanym, „Ogólnymi decyzjami nadzoru budowlanego w sprawie aprobat“, świadectwami badań, przepisami dotyczącymi instalacji przewodowych wprowadzonymi zgodnie z prawem budowlanym MLAR/LAR/RbALei, normą DIN 4102 i innymi przepisami prowadzimy niezbędne działania w zakresie ochrony ppoż, na przykład:

 • Izolacje kabli i rur w ściankach litych i lekkich
 • Obudowy tras kablowych (E30 - E90) jako samodzielne kanały instalacyjne w celu umożliwienia eksploatacji ułożonych w nich kabli lub ochrony przez działaniem ognia z zewnątrz (E30 - E90)
 • Obudowy tras kablowych (I30 - I90) jako samodzielne kanały instalacyjne chroniące drogi ewakuacyjne i ratunkowe przez działaniem palących się kabli
 • Powłoki przeciwpożarowe na kablach elektrycznych i korytkach kablowych w celu zmniejszenia obciążenia ogniowego
 • Przewody wentylacyjne, samodzielne (L30 – L90) lub obudowy przewodów wentylacyjnych ze stalowej blachy (L30 – L90) i samodzielne przewody oddymiające (L90)
 • Montaż i wymiana klap przeciwpożarowych w przewodach wentylacyjnych
 • Obudowy przeciwpożarowe, np. stalowych dźwigarów i podpór (F30-A do F180-A), obudowy drewnianych dźwigarów i podpór (F30-B do F90-B)
 • Przeciwpożarowe ścianki działowe nośne i nienośne (F30-A do F90-A), ściany ogniowe (F90-A), ściany szybów instalacyjnych (F30-A do F90-A)
 • wykonanie jako ścianki działowe w systemach konstrukcji lekkich
 • Sufity przeciwpożarowe w połączeniu ze stropem w celu wzmocnienia lub zwiększenia klasy ochrony ppoż. jako obudowa elementów żelbetowych (F90-A) lub w połączeniu ze stropami z drewnianych belek (F30B - F90B)
 • Sufity przeciwpożarowe jako samodzielne lub samonośne (F30A - F90A)
 • Drzwi zatrzymujące ogień i ogniotrwałe (T30 – T90) ze stali, drewna lub ram, również spełniające wymagania w zakresie ochrony przed dymem, z odpowiednim dodatkowym wyposażeniem, na przykład elementami ustalającymi


Wszystkie prace przeciwpożarowe są wykonywane z odpowiednią starannością i zgodnie z „Ogólnymi zasadami nadzoru budowlanego w sprawie aprobat“, świadectwami z badań, obowiązującymi przepisami oraz dokumentowane są odpowiednio przekazywanymi aprobatami, świadectwami z badań i deklaracjami zgodności. W razie potrzeby, na życzenie klienta sporządzana jest dokumentacja graficzna z naniesieniem elementów ppoż. na rysunkach projektowych. Prace konserwacyjne i remontowe systemów i elementów ochrony przeciwpożarowej wykonuje odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z wymaganiami klienta.

Więcej informacji można znaleźć w broszurze
“Ochrona przecipożarowa“ i

“Ochrona przecipożarowa“ i “Drzwi przeciwpożarowe i przeciwdymowe”

Szczegółowe informacje można uzyskać u naszych specjalistów
Kontakt via E-Mail lub pod numerem telefonu: +49 2261 541-0.

Strona jest aktualizowana.

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.