Quick Contact

Najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. W szczególności dotyczy to firmy Bohle.

Firma Bohle jest dumna ze swoich pracowników. Większość naszej kadry zarządzającej pogłębiała swoją wiedzę, pracując w przedsiębiorstwach należących do Grupy Bohle, lub rozpoczęła karierę zawodową po ukończeniu jednego z naszych programów szkoleniowych.

Oferty doskonalenia zawodowego prowadzonego równolegle do pracy zapewniają zdobycie dogłębnej wiedzy. Nasi inżynierowie zawsze dysponują aktualną wiedzą dotyczącą poszczególnych branż.

Jesteśmy głównie przedsiębiorstwem montażowym. Charakterystyczna dla nas wysoka jakość bierze się bezpośrednio z pracy naszych ludzi, a nie maszyn sterowanych robotami. Każdy błąd pracownika nieuchronnie prowadzi do pogorszenia jakości, a w rezultacie do niezadowolenia klienta.

Jakość, terminowość i uznanie klientów zawdzięczamy przede wszystkim naszym pracownikom.

Od sprzedaży przez kalkulację aż po pracowników w terenie – firma BOHLE jest dumna ze swojej załogi.


Jubileusze w roku 2019

25-lecie pracy, rok 2019

Ernst Bohle GmbH, Gummersbach
Nicole Schmidt
Rozpoczęcie pracy 01.08.1994 r. – 25 lat

Ernst Bohle GmbH, Gummersbach
Dirk Feldmann
Rozpoczęcie pracy: 01.08.1994 r. – 25 lat


Jubileusze w roku 2020

40-lecie pracy, rok 2019

01.01.2020 - Ute Georg
Bohle Innenausbau GmbH & Co. KG, Gummersbach

01.04.2020 - Barbara Röhricht
Ernst Bohle GmbH, Gummersbach

25-lecie pracy, rok 2019

15.02.2020 - Carsten Went
Heinz Mänz Ausbau GmbH, Hannover

01.09.2020 - Steffen Erdmann
Bohle Isoliertechnik GmbH, Berlin