Quick Contact

Najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. W szczególności dotyczy to firmy Bohle.

Firma Bohle jest dumna ze swoich pracowników. Większość naszej kadry zarządzającej pogłębiała swoją wiedzę, pracując w przedsiębiorstwach należących do Grupy Bohle, lub rozpoczęła karierę zawodową po ukończeniu jednego z naszych programów szkoleniowych.

Oferty doskonalenia zawodowego prowadzonego równolegle do pracy zapewniają zdobycie dogłębnej wiedzy. Nasi inżynierowie zawsze dysponują aktualną wiedzą dotyczącą poszczególnych branż.

Jesteśmy głównie przedsiębiorstwem montażowym. Charakterystyczna dla nas wysoka jakość bierze się bezpośrednio z pracy naszych ludzi, a nie maszyn sterowanych robotami. Każdy błąd pracownika nieuchronnie prowadzi do pogorszenia jakości, a w rezultacie do niezadowolenia klienta.

Jakość, terminowość i uznanie klientów zawdzięczamy przede wszystkim naszym pracownikom.

Od sprzedaży przez kalkulację aż po pracowników w terenie – firma BOHLE jest dumna ze swojej załogi.


 

Rocznice 2022

40 lat Grupy Bohle

 

12.07.2022 - Arnold Hepner
Bohle Isoliertechnik GmbH, Köln

 

 

25 lat Grupy Bohle

16.01.2022 - Peter Röwekamp
Bohle Isoliertechnik GmbH, Köln

21.05.2022 - Andreas Schütte
Bohle Isoliertechnik GmbH, Berlin

01.08.2022 - Thomas Schäfer
Bohle Isoliertechnik GmbH, Köln