Quick Contact

Opierając się na przekonaniu, że odpowiedzialne działanie jest kluczem do sukcesu, wdrożyliśmy system zarządzania HSE-Q jako integralną część systemu zarządzania Grupy Bohle. Jednym z naszych priorytetów jest zaspokajanie potrzeb naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych oraz środowiska naturalnego.

Łączymy obszary jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i środowiska w jeden system zarządzania, który pomaga nam stale zachowywać odpowiedzialność w stosunku do nowych i zmieniających się wyzwań. Jednym z czynników sukcesu systemu zarządzania HSE-Q jest konsekwentna ocena szans i ryzyka w procesie decyzyjnym.

Bazując na przekonaniu, że odpowiedzialne działanie jest kluczem do sukcesu, 
zintegrowaliśmy system zarządzania HSE-Q jako integralną część 
systemu zarządzania grupy Bohle. Jednym z naszych priorytetów jest zaspokajanie potrzeb naszych pracowników, 
klientów, partnerów biznesowych i środowiska naturalnego.

(certyfikaty SCCp, eiif, FDBR, znaki jakości RAL itd.)
DIN EN ISO 9001-2015

Łączymy obszary jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia i środowiska w jeden system zarządzania, który pomaga nam stale zachowywać odpowiedzialność w stosunku do nowych i zmieniających się wyzwań. Jednym z czynników sukcesu systemu zarządzania HSE-Q jest konsekwentna ocena szans i ryzyka w procesie decyzyjnym.

Nasz cel nosi nazwę „zero wypadków”. Realizujemy go poprzez zasadę „zero tolerancji” dla możliwych do uniknięcia zagrożeń.
W trakcie szkoleń i zebrań regularnie uwrażliwiamy na to główne przesłanie osoby, które u nas pracują, motywując je do jego realizacji.

W kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy naturalnie koncentrujemy się na bezpieczeństwie na placach budowy. To tam czai się większość zagrożeń wypadkowych. Kluczowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy udostępniamy naszym przełożonym wraz z naszym planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie i w projekcie. Jest to kompendium zawierające wewnętrzne wytyczne, praktyczne instrukcje postępowania i szablony dokumentacji do stosowania na budowach.

Działania, które gwarantują nam zachowywanie bezpieczeństwa i higieny pracy, to

 • podział obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy osoby na wszystkich szczeblach hierarchii
 • przeprowadzanie ocen ryzyka dla wszystkich stanowisk pracy
 • eliminacja zidentyfikowanych zagrożeń, o ile jest to możliwe
 • odseparowanie rozpoznanych zagrożeń od ludzi
 • przekazywanie informacji o pozostałych zagrożeniach
 • regularne szkolenia dla pracowników
 • zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej / wyposażenia ochronnego
 • zapewnienie odpowiednich, sprawnych i poddawanych konserwacji maszyn i sprzętu roboczego

Zdrowie jest naszym największym dobrem, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, aby je chronić. Kształtowanie środowiska pracy i procesów pracy ma przy tym kluczowy wpływ na samopoczucie pracownika. Dobre samopoczucie jest decydującym czynnikiem, który znacząco wpływa na zdrowie.

 • Przyczyniamy się do ochrony zdrowia naszych pracowników konkretnie poprzez
 • analizę warunków pracy w ramach oceny ryzyka w miejscu pracy
 • eliminację czynników stresogennych i pozostałych zagrożeń, o ile jest to możliwe
 • opiekę w zakresie medycyny pracy i badania zdolności do pracy
 • zadania dostosowane do indywidualnych umiejętności
 • ukierunkowane szkolenia i instruktaże na tematy związane ze zdrowiem
 • zapewnianie ergonomicznie zaprojektowanego sprzętu roboczego 
 • prowadzenie rozmów z pracownikami

Środowisko naturalne zostało nam jedynie wypożyczone. Z tym przekonaniem za nasz obowiązek uważamy regularne kontrolowanie i krytyczne analizowanie zapotrzebowania na zasoby w naszych procesach.

Nasz wkład w ochronę zasobów naturalnych to

 • tworzenie izolacji od ciepła, zimna oraz izolacji dźwiękowej o maksymalnej skuteczności 
 • konsekwentna redukcja odpadów możliwych do uniknięcia 
 • frakcjonowanie odpadów niemożliwych do uniknięcia
 • ograniczone do minimum stosowanie substancji chemicznych i niebezpiecznych dla zdrowia 
 • regularne monitorowanie zużycia energii w całym przedsiębiorstwie 
 • wykrywanie i wykorzystywanie potencjałów oszczędnościowych

Nasze hasło „Bohle – łączy nas jakość” jest podsumowaniem naszego przesłania: na uzgodnionych warunkach dostarczamy naszym klientom obiecane usługi – a czasem nawet więcej.

Fundamentami wysokiej jakości naszych usług są:

 • ciągły rozwój naszego systemu zarządzania
 • umiejętność analizowania własnych błędów 
 • chęć wyciągania wniosków z błędów w celu dokonania ulepszeń
 • nasi wykwalifikowani i zmotywowanie pracownicy 
 • szacunek w komunikacji z klientami i partnerami biznesowymi

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.