Quick Contact

Ochrona Przeciwpożarowa

 

Ochrona przeciwpożarowa

Bohle oferuje fachowe, niezależne od producentów doradztwo w zakresie prewencyjnej budowlanej ochrony przeciwpożarowej, jak również zapewnia oszczędną realizację systemów i konstrukcji systemów przeciwpożarowych.

Wszystkie prace przeciwpożarowe są wykonywane z odpowiednią starannością i zgodnie z „Ogólnymi zasadami nadzoru budowlanego”, świadectwami kontroli i obowiązującymi przepisami oraz są odpowiednio dokumentowane aprobatami, świadectwami kontroli i deklaracjami zgodności. W razie potrzeby – na życzenie klienta – sporządzana jest dokumentacja graficzna z naniesieniem elementów przeciwpożarowych na rysunkach projektowych. Prace konserwacyjne i remontowe systemów i elementów ochrony przeciwpożarowej wykonuje nasz odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z wytycznymi producenta.