Quick Contact

 

Organizacyjna ochrona przeciwpożarowa

Zadaniem organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej – oprócz realizacji prewencyjnej budowlanej lub technicznej ochrony przeciwpożarowej – jest regulacja procesów i sposobów postępowania w razie pożaru.

Nasze usługi obejmują:

Współdziałanie podczas ustalania regulaminu przeciwpożarowego

  • Sporządzanie planów ewakuacyjnych i ratunkowych
  • Ustalanie oznaczeń ewakuacyjnych zgodnie z ASR i BGV
  • Sporządzanie planów przeciwpożarowych w
  • porozumieniu ze strażą pożarną
  • Organizacja ćwiczeń z ewakuacji
  • Współdziałanie podczas przygotowywania koncepcji ochrony przeciwpożarowej

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.