Quick Contact

Izolacje w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i izolacje akustyczne
Branżowe know-how Przemysł cukrowniczy

W przemyśle cukrowniczym w ciągu roku produkcja odbywa się wprawdzie tylko w stosunkowo krótkim czasie, ale za to przez całą dobę, bez przerwy. Przestoje w fazie produkcyjnej są niedopuszczalne. Dlatego wymagania stawiane urządzeniom, maszynom i ich izolacjom są szczególnie wysokie.

Również ze względu na długie przestoje pomiędzy kampaniami wszystkie elementy urządzeń znajdujące się na zewnątrz należy starannie chronić przed korozją za pomocą odpowiednich systemów izolacyjnych zapewniających dużą trwałość sprzętu.

Usługi, które świadczymy w tej dziedzinie od wielu lat, projektujemy i przygotowujemy szczególnie starannie, a prace montażowe są wykonywane w ścisłej współpracy z zakładem produkcyjnym.

„Połączeni przez jakość” to hasło, które nas zobowiązuje.
Prace obejmują:

  • izolowanie przewodów rurowych, zbiorników, elementów maszyn i urządzeń
  • osłony wyciszające jako ekrany akustyczne, kapsuły wyciszające
  • konstrukcje tłumiące hałas
  • sterownie, kabiny komunikacyjne, kabiny dla mistrzów
  • obudowy przeciwpożarowe, grodzie I + L, ochronę przed pożarem i dymem, drzwi wyciszające

 

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.