Quick Contact

Ochrona danych osobowych

1. Data protection at the Bohle Group

Ochrona danych osobowych w ramach koncernu Bohle
Dla koncernu Bohle* (zwanego dalej w skrócie „Bohle”) ochrona praw osobistych, w szczególności ochrona informacji zawierających dane osobowe, jak również wszystkich pozostałych, powierzonych nam danych stanowi istotny element kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Bohle będzie z tego powodu przestrzegać pod każdym względem przepisów prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych i również sam się do tego zobowiązał, w ramach własnych procedur.

2. Kategorie stosowanych danych osobowych

Przetwarzamy w różnych miejscach dane osobowe, jak np. nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonów.

Bohle zastrzega sobie prawo do porównywania lub uzupełniania danych osobowych z tymi, które otrzymaliśmy od osób trzecich w tych samych, jak podano poniżej celach.

3. Klasyfikacja zastosowania danych osobowych

Bohle pobiera, opracowuje i wykorzystuje dane osobowe partnerów biznesowych celem przyjęcia zlecenia, poszukiwania zleceń, realizacji zleceń i/lub zarządzania gwarancjami oraz w celu sterowania procesami zakładowymi i zapewnienia ich jakości, oceny wydajności, udoskonalania strategicznego i zarządzania ryzykiem jak i w ramach uregulowań prawnych.

Podstawą prawną powyższych zastosowań jest artykuł 6 ust. 1 lit. b UE Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

4. Przekazywanie danych osobowych

Bohle rezygnuje z każdego przekazywania danych osobowych na rzecz osób trzecich, w celach komercyjnych.

Bohle przekazuje dane osobowe w ramach wyżej wymienionych celów również do innych miejsc, w obrębie koncernu Bohle*.

Jeśli dane są przetwarzane przez naszych usługodawców, którzy wspierają nas w realizacji umowy, wówczas zakres przekazywanych danych ogranicza się do niezbędnego minimum. W ramach przetwarzania danych przekazujemy Państwa dane następującym odbiorcom:

 • Agencje informacyjne, agencje windykacyjne (ocena wiarygodności kredytowej, postępowanie upominawcze)
 • Instytucje, inne organy publiczne
 • Dostawcom usług drukarskich, firmom rozsyłającym listy z reklamami
 • Organom wewnętrznym, spółkom koncernu
 • Świadczącym usługi IT
 • Partnerom kooperacyjnym (dostawcom, podwykonawcom)
 • Instytucjom kredytowym
 • Dostawcom usług logistycznych
 • Doradcom biznesowym/ biegłym rewidentom gospodarczym/ doradcom podatkowym
 • Ubezpieczeniom

Jeśli Bohle przekazuje dane osobowe na rzecz innych podmiotów, które mają siedzibę w krajach, nie dysponujących porównywalnym poziomem ochrony danych, wówczas, również w takim przypadku, podjęte zostały przez Bohle kroki, które gwarantują ochronę tych danych.

5. Prawo do informacji, korekty, usunięcia i zablokowania, prawo sprzeciwu

Każda osoba, której to dotyczy ma

 • Prawo do informacji zgodnie z art. 15 UE GDPR, RODO,
 • Prawo do korekty zgodnie z art. 16 UE GDPR, RODO,
 • Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 UE GDPR, RODO,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 UE GDPR, RODO,
 • Prawo do sprzeciwu z art. 21 UE GDPR, RODO oraz
 • Prawo do przenoszenia danych z art. 20 UE GDPR, RODO.

W przypadku prawa do informacji i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia, zgodnie z § 34 i 35 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto istnieje prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorującym ochronę danych osobowych (art. 13 ust. 2 UE GDPR, RODO).

Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu, w każdym momencie, bez podawania przyczyny, ze skutkiem na przyszłość oraz zmodyfikować udzieloną deklarację zgody na przyszłość lub też całkowicie ją odwołać. Mogą Państwo przekazać nam swe odwołanie albo za pośrednictwem poczty, albo też drogą mailową lub faksem. Z tego tytułu nie powstaną dla Państwa inne koszty niż opłata za przesyłkę pocztową, względnie koszty za przekazanie.

Organ odpowiedzialny:

Ernst Bohle GmbH
Stauweiher 4
51645 Gummersbach
Nr faksu 02261/541-257
e-mail: Please activate JavaScript to see this email.

Zakładowy inspektor ochrony danych:

Ernst Bohle GmbH
inspektor ochrony danych
Stauweiher 4
51645 Gummersbach
Nr faksu 02261/541-340
e-mail: Please activate JavaScript to see this email.

6. Korzystanie z naszej strony internetowej

W przypadku każdego dostępu do naszej strony internetowej, tzn. każdego wywołania lub próby pobrania danych na tym serwerze, dane o tym procesie zostaną zapisane w postaci pliku protokołu (log-file). W szczególności zostaną zapisane dane, dotyczące każdorazowego pobrania następujących danych:

 • Adres IP
 • Nazwa pobieranego pliku
 • Data i godzina pobrania
 • Przesyłana ilość danych
 • Zgłoszenie, czy zapis zakończył się sukcesem
 • Zgłoszenie, dlaczego w danym wypadku zapis się nie powiódł
 • System operacyjny
 • Oprogramowanie przeglądarki Państwa komputera

Sporządzone zbiory danych będą zapisywane do celów statystycznych w plikach Log-file i usuwane po ich analizie statystycznej. Nie możemy przyporządkowywać zapisanych danych. Dane nie będą też przez nas przekazywane osobom trzecim, jedynie w przypadku naruszenia naszych praw zastrzegamy sobie możliwość przekazania poszczególnych zbiorów danych do właściwego organu, celem zlecenia ścigania naruszenia praw.

Podstawę prawną do przetwarzania Państwa adresu IP stanowi art. 6 ust. 1 lit. f UE GDPR, RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z chęci zagwarantowania sprawnego nawiązania połączenia, komfortowego użytkowania naszej strony internetowej i oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu.

7. Formularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami odnośnie wszelkiego rodzaju zapytań za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, wówczas udzielą nam Państwo swej dobrowolnej zgody, w celu nawiązania kontaktu. Tutaj wymagane jest podanie aktualnego adresu e-mail. Służy on przyporządkowaniu zapytania i późniejszej odpowiedzi. Podanie dalszych informacji jest opcjonalne. Podane przez Państwa dane będą zapisywane, celem opracowania zapytania jak i możliwych pytań dodatkowych. Po opracowaniu skierowanego przez Państwa zapytania dane osobowe zostaną usunięte, jeśli nie stoi tu na przeszkodzie obowiązek przechowywania dokumentów.

8. Google Analytics – analityka internetowa

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy usług internetowych. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Usługa analityczna Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Są to pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę wykorzystywania przez Państwa danej strony internetowej. Informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony, utworzone przez ciasteczko są z reguły przesyłane do serwera firmy Google, znajdującego się w USA i tam są przechowywane. Przechowywanie ciasteczek Google-Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f UE GDPR, RODO. Utrzymujący stronę internetową ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, celem optymalizacji zarówno swej oferty sieciowej jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Aktywowaliśmy na tej stronie internetowej funkcję anonimizacji adresu IP. Poprzez to Państwa adres IP zostaje skrócony przez Google dla krajów członkowskich Unii Europejskiej lub pozostałych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Jedynie w wyjątkowych przypadkach wysyłany jest adres IP w pełnej formie, którego skrócenie następuje już na serwerach Google w USA. W imieniu operatora strony, Google korzysta ze wspomnianych informacji do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika, sporządzania sprawozdań oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie oraz aktywności na rzecz operatora strony. Przekazany przez Państwa przeglądarkę adres IP w ramach usługi analitycznej Google Analytics nie zostanie skojarzony z innymi posiadanymi danymi Google.

Browser Plugin – wtyczki do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec rejestracji danych wygenerowanych przez ciasteczka poprzez odpowiednie ustawienie swego oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, iż w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie, ze wszystkich funkcji tej strony. Mogą Państwo ponadto zapobiec zapisywaniu przez Google uzyskanych dzięki ciasteczkom i odnoszących się do Państwa aktywności informacji (wliczając Państwa adres IP) jak i ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę znajdującą się na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw na gromadzenie danych osobowych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu swych danych osobowych poprzez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostaje wówczas ustawione Opt-Out-Cookie, co uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przypadku kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej: deaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie prywatności przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

9. Ciasteczka

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki coockies. Nie wyrządzą one na Państwa komputerze szkód i nie zawierają wirusów. Służą one do tego, by sprawić, aby nasza oferta stała się przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są odkładane na Państwa komputerze, a które zapisuje Państwa przeglądarka.

Większość ze stosowanych przez nas ciasteczek, to tak zwane ciasteczka sesyjne. Zostają one, po zakończeniu Państwa wizyty, automatycznie usunięte. Inne ciasteczka pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, aż do momentu, kiedy je Państwo usuną. Umożliwią nam one rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo jednak tak ustawić swą przeglądarkę, że będą Państwo informowani o wstawianiu ciasteczek, a ciasteczka tylko w odosobnionym przypadku umożliwią odrzucenie przyjęcia ciasteczek w określonych przypadkach lub generalnie, oraz aktywują automatyczne usuwanie ciasteczek w chwili zamykania przeglądarki. W przypadku deaktywacji ciasteczek funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Ciasteczka, które są konieczne, do przeprowadzenia procesu komunikacji w formie elektronicznej lub przygotowania określonych, przez Państwa wybranych funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f UE GDPR, RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w gromadzeniu ciasteczek celem bezbłędnego i optymalnego świadczenia swych usług. Jeśli będą zapisywane inne ciasteczka (np. ciasteczka służące analizie Państwa zachowań w sieci), wówczas zostaną one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Prawo do zażalenia

Jeśli są Państwo zdania, iż Państwa dane są stosowane przez Bohle w sposób niedopuszczalny, istnieje możliwość złożenia zażalenie w formie pisemnej lub zgłoszenia tego bezpośrednio do inspektora ochrony danych (e-mail: Please activate JavaScript to see this email.). Ponadto przysługuje Państwu dodatkowo prawo do zwrócenia się z zażaleniem lub uchybieniem bezpośrednio do nas (Please activate JavaScript to see this email.). Zbadamy Państwa zażalenie i ewentualnie zaradzimy temu.

Zmiana naszych postanowień o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w taki sposób, by zawsze spełniało wymogi aktualnych przepisów prawnych lub, aby zastosować zmiany naszych usług w oświadczeniu o ochronie prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W przypadku Państwa ponownej wizyty obowiązuje wówczas nowe oświadczenie o ochronie prywatności.

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.