Quick Contact

Ochrona danych osobowych

1. Ochrona danych osobowych w ramach koncernu Bohle

Dla koncernu Bohle* (zwanego dalej w skrócie „Bohle”) ochrona praw osobistych, w szczególności ochrona informacji zawierających dane osobowe, jak również wszystkich pozostałych, powierzonych nam danych stanowi istotny element kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Koncern Bohle będzie z tego powodu przestrzegać pod każdym względem przepisów prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych i również sam się do tego zobowiązał, w ramach własnych procedur.


2. Kategorie stosowanych danych osobowych

Przetwarzamy w różnych miejscach dane osobowe, jak np. nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonów.

Bohle zastrzega sobie prawo do porównywania lub uzupełniania danych osobowych z tymi, które otrzymaliśmy od osób trzecich w tych samych, jak podano poniżej celach.

3. Klasyfikacja zastosowania danych osobowych

Bohle pobiera, opracowuje i wykorzystuje dane osobowe partnerów biznesowych celem przyjęcia zlecenia, poszukiwania zleceń, realizacji zleceń i/lub zarządzania gwarancjami oraz w celu sterowania procesami zakładowymi i zapewnienia ich jakości, oceny wydajności, udoskonalania strategicznego i zarządzania ryzykiem jak i w ramach uregulowań prawnych.

Podstawą prawną powyższych zastosowań jest artykuł 6 ust. 1 lit. b UE Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.

4. Przekazywanie danych osobowych

Bohle rezygnuje z każdego przekazywania danych osobowych na rzecz osób trzecich, w celach komercyjnych.

Bohle przekazuje dane osobowe w ramach wyżej wymienionych celów również do innych miejsc, w obrębie koncernu Bohle*.
Jeśli dane są przetwarzane przez naszych usługodawców, którzy wspierają nas w realizacji umowy, wówczas zakres przekazywanych danych ogranicza się do niezbędnego minimum. W ramach przetwarzania danych przekazujemy Państwa dane następującym odbiorcom:

1. Agencje informacyjne, agencje windykacyjne (ocena wiarygodności kredytowej, postępowanie upominawcze)
2. Instytucje, inne organy publiczne
3. Dostawcom usług drukarskich, firmom rozsyłającym listy z reklamami
4. Organom wewnętrznym, spółkom koncernu
5. Świadczącym usługi IT
6. Partnerom kooperacyjnym (dostawcom, podwykonawcom)
7. Instytucjom kredytowym
8. Dostawcom usług logistycznych
9. Doradcom biznesowym/ biegłym rewidentom gospodarczym/ doradcom podatkowym
10. Ubezpieczeniom

Jeśli Bohle przekazuje dane osobowe na rzecz innych podmiotów, które mają siedzibę w krajach, nie dysponujących porównywalnym poziomem ochrony danych, wówczas, również w takim przypadku, podjęte zostały przez Bohle kroki, które gwarantują ochronę tych danych.

5. Prawo do informacji, korekty, usunięcia i zablokowania, prawo sprzeciwu

Każda osoba, której to dotyczy ma

• Prawo do informacji zgodnie z art. 15 UE GDPR, RODO,
• Prawo do korekty zgodnie z art. 16 UE GDPR, RODO,
• Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 UE GDPR, RODO,
• Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 UE GDPR, RODO,
• Prawo do sprzeciwu z art. 21 UE GDPR, RODO oraz
• Prawo do przenoszenia danych z art. 20 UE GDPR, RODO.

W przypadku prawa do informacji i prawa do usunięcia obowiązują ograniczenia, zgodnie z § 34 i 35 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto istnieje prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorującym ochronę danych osobowych (art. 13 ust. 2 UE GDPR, RODO).

Mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu, w każdym momencie, bez podawania przyczyny, ze skutkiem na przyszłość oraz zmodyfikować udzieloną deklarację zgody na przyszłość lub też całkowicie ją odwołać. Mogą Państwo przekazać nam swe odwołanie albo za pośrednictwem poczty, albo też drogą mailową lub faksem. Z tego tytułu nie powstaną dla Państwa inne koszty niż opłata za przesyłkę pocztową, względnie koszty za przekazanie.

Organ odpowiedzialny: Ernst Bohle GmbH
Stauweiher 4
51645 Gummersbach
nr faksu: 02261/541-257
e-mail.: Please activate JavaScript to see this email.

Zakładowy inspektor ochrony danych: Ernst Bohle GmbH
inspektor ochrony danych
Stauweiher 4
51645 Gummersbach
nr faksu: 02261/541-340
e-mail: Please activate JavaScript to see this email.

6. Korzystanie z naszej strony internetowej

W przypadku każdego dostępu do naszej strony internetowej, tzn. każdego wywołania lub próby pobrania danych na tym serwerze, dane o tym procesie zostaną zapisane w postaci pliku protokołu (log-file). W szczególności zostaną zapisane dane, dotyczące każdorazowego pobrania następujących danych:

1. Adres IP
2. Nazwa pobieranego pliku
3. Data i godzina pobrania
4. Przesyłana ilość danych
5. Zgłoszenie, czy zapis zakończył się sukcesem
6. Zgłoszenie, dlaczego w danym wypadku zapis się nie powiódł
7. System operacyjny
8. Oprogramowanie przeglądarki Państwa komputera

Sporządzone zbiory danych będą zapisywane do celów statystycznych w plikach logach i usuwane po ich analizie statystycznej. Nie możemy przyporządkowywać zapisanych danych. Dane nie będą też przez nas przekazywane osobom trzecim, jedynie w przypadku naruszenia naszych praw zastrzegamy sobie możliwość przekazania poszczególnych zbiorów danych do właściwego organu, celem zlecenia ścigania naruszenia praw.
Podstawę prawną do przetwarzania Państwa adresu IP stanowi art. 6 ust. 1 lit. f UE GDPR, RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z chęci zagwarantowania sprawnego nawiązania połączenia, komfortowego użytkowania naszej strony internetowej i oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu.

7. Formularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami odnośnie wszelkiego rodzaju zapytań za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego, wówczas udzielą nam Państwo swej dobrowolnej zgody, w celu nawiązania kontaktu. Tutaj wymagane jest podanie aktualnego adresu e-mail. Służy on przyporządkowaniu zapytania i późniejszej odpowiedzi. Podanie dalszych informacji jest opcjonalne. Podane przez Państwa dane będą zapisywane, celem opracowania zapytania jak i możliwych pytań dodatkowych. Po opracowaniu skierowanego przez Państwa zapytania dane osobowe zostaną automatycznie usunięte, jeśli nie stoi tu na przeszkodzie obowiązek ich przechowywania.

8. Google Analytics – analityka internetowa

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy usług internetowych. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.


Usługa analityczna Google Analytics wykorzystuje tak zwane „ciasteczka”. Są to pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę wykorzystywania przez Państwa danej strony internetowej. Informacje na temat korzystania przez Państwa z tej strony, utworzone przez ciasteczko są z reguły przesyłane do serwera firmy Google, znajdującego się w USA i tam są przechowywane.

Przechowywanie ciasteczek Google-Analytics następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f UE GDPR, RODO. Utrzymujący stronę internetową ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników, celem optymalizacji zarówno swej oferty sieciowej jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Aktywowaliśmy na tej stronie internetowej funkcję anonimizacji adresu IP. Poprzez to Państwa adres IP zostaje skrócony przez Google dla krajów członkowskich Unii Europejskiej lub pozostałych sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Jedynie w wyjątkowych przypadkach wysyłany jest adres IP w pełnej formie, którego skrócenie następuje już na serwerach Google w USA. W imieniu operatora strony, Google korzysta ze wspomnianych informacji do oceny sposobu korzystania ze strony przez użytkownika, sporządzania sprawozdań oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie oraz aktywności na rzecz operatora strony. Przekazany przez Państwa przeglądarkę adres IP w ramach usługi analitycznej Google Analytics nie zostanie skojarzony z innymi posiadanymi danymi Google.
Browser Plugin – wtyczki do przeglądarki

Mogą Państwo zapobiec rejestracji danych wygenerowanych przez ciasteczka poprzez odpowiednie ustawienie swego oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, iż w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie, ze wszystkich funkcji tej strony. Mogą Państwo ponadto zapobiec zapisywaniu przez Google uzyskanych dzięki ciasteczkom i odnoszących się do Państwa aktywności informacji (wliczając Państwa adres IP) jak i ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę znajdującą się na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Sprzeciw wobec gromadzenia danych osobowych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu swych danych osobowych poprzez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostaje wówczas ustawione Opt-Out-Cookie, co uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przypadku kolejnych wizyt na naszej stronie internetowej: dezaktywacja Google Analytics.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie prywatności przez Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

9. Mapy Google

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Maps. Mapy Google są udostępniane przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby można było korzystać z funkcji map Google, musi zostać zapisany Państwa adres IP. Dane te zostają najczęściej przeniesione na serwer Google w USA i tam zapisane. Jako utrzymujący naszą stronę internetową nie mamy wpływu na wyżej wymienione przesyłanie danych. Dalsze informacje na temat obchodzenia się z danymi użytkowników znajdą Państwo pod wskazówką dotyczącą ochrony danych osobowych przez Google: https://www.google.de/privacy


10. Facebook

Na naszej stronie internetowej jest poza tym umieszczony link do serwisu społecznościowego „Facebook“ przedsiębiorstwa Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Jeśli klikną Państwo na naszej stronie internetowej w link, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką, a serwerem Facebook’a. Facebook uzyska poprzez to informację, iż Państwo przez swój adres IP odwiedzili naszą stronę. Zwracamy uwagę, iż nie uzyskujemy wiedzy o treści przekazywanych danych jak i ich wykorzystaniu poprzez Facebook’a.

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystywanie) jak i Państwa praw oraz możliwości ustawień znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych przez „Facebook“, które są do pobrania pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.


11. Ciasteczka

Nasza strona internetowa wykorzystuje po części tak zwane pliki coockies. Nie wyrządzą one na Państwa komputerze szkód i nie zawierają wirusów. Służą one do tego, by sprawić, aby nasza oferta stała się przyjaźniejsza dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są odkładane na Państwa komputerze, a które zapisuje Państwa przeglądarka.
Większość ze stosowanych przez nas ciasteczek, to tak zwane ciasteczka sesyjne. Zostają one, po zakończeniu Państwa wizyty, automatycznie usunięte. Inne ciasteczka pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym, aż do momentu, kiedy je Państwo usuną. Umożliwią nam one rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.

Mogą Państwo jednak tak ustawić swą przeglądarkę, że będą Państwo informowani o wstawianiu ciasteczek, a ciasteczka tylko w odosobnionym przypadku umożliwią odrzucenie przyjęcia ciasteczek w określonych przypadkach lub generalnie, oraz aktywują automatyczne usuwanie ciasteczek w chwili zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji ciasteczek funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.
Ciasteczka, które są konieczne do przeprowadzenia procesu komunikacji w formie elektronicznej lub przygotowania określonych, przez Państwa wybranych funkcji (np. funkcja koszyka produktów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f UE GDPR, RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w gromadzeniu ciasteczek celem bezbłędnego i optymalnego świadczenia swych usług. Jeśli będą zapisywane inne ciasteczka (np. ciasteczka służące analizie Państwa zachowań w sieci), wówczas zostaną one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Nazwa Cookie Cel Dostęp osób trzecich Czas trwania funkcji
PHPSESSID Session-Cookie Server Koniec sesji
1P_JAR Google-Maps Google 1 rok
APISID Google-Maps Google 1 rok
CONSENT Google-Maps Google 1 rok
HSID Google-Maps Google 1 rok
NID Google-Maps Google 1 rok
SAPISID Google-Maps Google 1 rok
SID Google-Maps Google 1 rok
SIDCC Google-Maps Google 3 miesiące
SSID Google-Maps Google 1 rok
_Secure-3PAPISID Google-Maps Google 1 rok
_Secure-3PSID Google-Maps Google 1 rok
_Secure-APISID Google-Maps Google 1 rok
_Secure-HSID Google-Maps Google 1 rok
_Secure-SSID Google-Maps Google 1 rok
_ga Google Analytics Google 2 lata
_gat Google Analytics Google 10 minut
gid Google Analytics Google 24 godziny
Collect Google Analytics Google 1 rok


12. Portal rekrutacyjny online

Korzystamy z portalu rekrutacyjnego online, który w naszym imieniu prowadzony jest przez perbit Software GmbH, Wienburgstraße 207, 48159 Münster. W ramach portalu rekrutacyjnego online zapisujemy dane osobowe aplikujących osób (jak np. nazwisko, imię, data urodzenia, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail) oraz ich kwalifikacje.

Dane te są przez nas wykorzystywane, aby móc zdecydować odnośnie zawierania umów o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b UE GDPR, RODO).

Dane te są przetwarzane przez nas jak i przez perbit Software GmbH na nasze zlecenie. Nie planuje się dalszego ich przekazania innym odbiorcom lub przesyłania do krajów trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Regularnie usuwamy dane po odwołaniu zgody lub zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
Korzystanie z portalu rekrutacyjnego online jest dobrowolne. Mają Państwo możliwość aplikowania również w innej formie (np. korzystając z poczty).

13. Prawo do wniesienia zażalenia

Jeśli są Państwo zdania, iż Państwa dane są stosowane przez Bohle w sposób niedopuszczalny, istnieje możliwość złożenia zażalenie w formie pisemnej lub zgłoszenia tego bezpośrednio do inspektora ochrony danych (e-mail: Please activate JavaScript to see this email.). Ponadto przysługuje Państwu dodatkowo prawo do zwrócenia się z zażaleniem lub uchybieniem dodatkowo do nas (e-mail: Please activate JavaScript to see this email.). Zbadamy Państwa zażalenie i ewentualnie zaradzimy temu.
14. Zmiana naszych postanowień o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do dopasowania niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w taki sposób, by zawsze spełniało wymogi aktualnych przepisów prawnych lub, aby zastosować zmiany naszych usług w oświadczeniu o ochronie prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W przypadku Państwa ponownej wizyty obowiązuje wówczas nowe oświadczenie o ochronie prywatności.

 

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.