Quick Contact

Izolacje w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i izolacje akustyczne
Branżowe know-how Petrochemia

 

Petrochemia obejmuje produkcję wyrobów chemicznych z gazu ziemnego i odpowiednich frakcji ropy naftowej.

Najważniejszą technologią petrochemiczną jest krakowanie parowe. Z podstawowych chemikaliów poprzez różne procesy wytwarzanych jest szereg półwyrobów i produktów gotowych, np. etylen, propylen, buten, benzen itp. Są one surowcami do produkcji tworzyw sztucznych, środków czystości, rozpuszczalników, wosków, środków ochrony roślin, lakierów i wielu innych produktów.

Ważnym elementem funkcjonalności tych urządzeń jest prawidłowe wykonanie prac izolacyjnych podczas postoju urządzeń.

Firma Bohle Isoliertechnik GmbH w przeszłości otrzymywała już zamówienia na następujące pracy podczas postoju urządzeń:

  • demontaż i ponowny montaż lub przygotowanie i wykonanie
  • izolacji cieplnej i chłodniczej
  • techniczna ochrona przed hałasem

Poza tym Bohle jest dostawcą w dziedzinie serwisowania i projektowania:

  • izolacji cieplnych i chłodniczych
  • technicznej ochrony przed hałasem oraz połączonych izolacji cieplno-akustycznych
  • poduszek izolacyjnych Isoflex®
  • izolacji wysokotemperaturowej
  • prewencyjnej budowlanej ochrony przeciwpożarowej

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.