Quick Contact

 

Koncepcje i usługi mające na celu ochronę zdrowia i zasobów

Techniczna ochrona przeciwpożarowa

Ochrona ta obejmuje wszystkie urządzenia i instalacje techniczne, które służą poprawie ochrony przeciwpożarowej.

Dostarczamy i montujemy:

  • Wyciągi dymu i ciepła
  • Instalacje ustalające do drzwi przeciwogniowych i  przeciwdymowych
  • Sygnalizatory pożarowe
  • Oświetlenie dróg ewakuacyjnych i ratunkowych
  • Gaśnice ręczne
  • Czujniki dymu

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.