Quick Contact

Serwis pojazdów szynowych

Serwis pojazdów szynowych obejmuje pojazdy komunikacji regionalnej i dalekobieżnej.

Oferujemy usługi w następujących obszarach:

 • ogólne prace w zakresie izolacji ciepłochronnej, zimnochronnej i akustycznej
 • ogólne środki ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
 • prace przygotowujące do robót spawalniczych
 • środki ochrony przed korozją
 • wszelkie prace w zakresie demontażu i ponownego montażu, po czyszczenie różnych komponentów
 • certyfikowane prace w zakresie sklejania, na życzenie klienta

Zakres naszych usług obejmuje między innymi:

 • Analizy substancji szkodliwych
 • Wykrywanie (dokumentację) substancji szkodliwych
 • Sporządzanie planów roboczych 
 • Analizy zagrożenia i obciążenia zgodnie z TRGS 519 (azbest) / 521 (sztuczne włókna mineralne)
 • Budowa mobilnych/stacjonarnych  obszarów rewitalizacji
 • Pomiary stężenia włókien azbestu w powietrzu zgodnie z TRGS 519/ 521