Quick Contact

Sytuacja prawna

Ernst Bohle GmbH
Stauweiher 4 + 17
51645 Gummersbach

Telefon +49 2261 541- 0
Faks +49 2261 541-257

www.bohle-gruppe.com
Kontakt mailowy


Przedsiębiorstwo reprezentuje:  dyplomowany ekonomista Gerd Rossenbach
Siedziba przedsiębiorstwa: Gummersbach

 • Ernst Bohle GmbH
  Sąd Rejonowy w Kolonii HRB 38428/Nr identyfikacji podatkowej DE 122537771
 • Bohle Isoliertechnik GmbH
  Sąd Rejonowy w Kolonii HRB 39260/ Nr identyfikacji podatkowej DE 164845197
 • Bohle Metallbau GmbH
  Sąd Rejonowy w Kolonii HRB 39586/ Nr identyfikacji podatkowej DE 813042265
 • Bohle Innenausbau GmbH & Co. KG
  Sąd Rejonowy w Kolonii HRA 17137/ Nr identyfikacji podatkowej DE 121545129
 • Bohle Brandschutz GmbH
  Sąd Rejonowy w Kolonii HRB 38682/ Nr identyfikacji podatkowej DE 170790586
 • Bohle Bautechnik GmbH
  Sąd Rejonowy w Kolonii HRB 63344/ Nr identyfikacji podatkowej DE 260101757


© Ernst Bohle GmbH, Gummersbach. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Ernst Bohle GmbH na bieżąco sprawdza i aktualizuje informacje prezentowane na niniejszej stronie internetowej. Mimo dokładania wszelkich starań dane mogły się w międzyczasie zmienić. Dlatego nie gwarantuje się aktualności, prawidłowości i kompletności udostępnionych informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody pośrednie lub bezpośrednie wynikające z wykorzystywania niniejszej strony internetowej, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Dotyczy to również wszystkich innych stron internetowych, do których przenoszą hiperlinki. Firma Ernst Bohle GmbH nie odpowiada za treść stron internetowych, do których dostęp został uzyskany w wyniku takiego połączenia. Ponadto firma Ernst Bohle GmbH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełnień udostępnianych informacji. Treść i struktura niniejszej strony internetowej są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, w szczególności tekstów, fragmentów tekstów lub ilustracji wymaga uprzedniej zgody firmy Ernst Bohle GmbH.

 

 

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.