Quick Contact

Newsletter GRUPA BOHLE SPEŁNIA NAJWYŻSZE WYMAGANIA...

GRUPA BOHLE SPEŁNIA NAJWYŻSZE WYMAGANIA...

pod względem bezpieczeństwa i jakości. Potwierdzają to nasze audyty i aktualne certyfikaty. 

Od sierpnia 2018 r. posiadamy certyfikat SCC-P i na jego podstawie spełniamy dodatkowo szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle petrochemicznym.