Quick Contact

Izolacje w instalacjach ogrzewania, chłodzenia i izolacje akustyczne
Branżowe know-how Elektrownie

Utrzymanie lub budowa elektrowni wiąże się z pracą wykonawców z wielu branż na ciasnej przestrzeni i w krótkim czasie, ponieważ utrata wydajności produkcji w elektrowniach oznacza utratę bezpieczeństwa energetycznego i zatrzymanie urządzeń produkcyjnych w przemyśle.
Od wielu dziesięcioleci nasze spółki z branż izolacji, wykończenia wnętrz, ppoż. i konstrukcji metalowych właśnie w tych dużych zakładach świadczą z dobrym skutkiem swoje usługi.

Dzięki dopracowanym i dopasowanym izolacjom, które są dostosowane do potrzeb elementów zainstalowanych w elektrowniach, nasi eksperci przyczyniają się do tego, że rurociągi i inne elementy instalacji mogą pracować przez długi czas, a straty energii są utrzymywane na minimalnym poziomie.
Zakres naszych usług obejmuje oprócz klasycznych robót izolacyjnych również montaż rusztowań, ochronę antykorozyjną, montaż ogrzewania towarzyszącego oraz prace konserwacyjne i serwisowe.

Maszyny i elementy urządzeń, które są zbyt głośne, otrzymują obudowy wyciszające, tłumiki czy też łączone izolacje cieplno-akustyczne o konstrukcji zamkniętej.
Niezbędne systemy wentylacyjne i oświetleniowe do zamkniętych konstrukcji wyciszających są przez nas projektowane zgodnie z wymaganiami technicznymi, a na życzenie również montowane.

Przewody elektryczne i wentylacyjne montowane przez różne strefy ochrony przeciwpożarowej otrzymują dodatkowe osłony, aby w razie pożaru uniemożliwiały rozprzestrzenianie się dymu i ognia po budynku.

Dział wykończenia wnętrz wyposaża sterownie, pomieszczenia komunikacyjne, laboratoryjne i biurowe w wyciszające konstrukcje działowe oraz obudowy sufitowe posiadające właściwości dźwiękochłonne, a często również chłodzące.

Dział konstrukcji metalowych specjalizuje się w konstrukcjach okiennych i drzwiowych do naziemnych obiektów budowlanych.
Nasze systemy okienne i drzwiowe spełniają wymagania ochrony przed pożarami i dymem.

We wszystkich wyżej wymienionych branżach spełniamy wymagania, które stawiają klienci:

  • logistyka
  • BHP
  • prawidłowe wykorzystanie materiałów
  • terminowość
  • niezawodność
  • gotowość do współpracy
  • świadomość znaczenia jakości

 

Grupa Bohle - Twój partner z kompleksowym zakresem usług

Wszystko pod jednym dachem

Te tematy mogą być również interesujące dla Ciebie.