Tradycja i wizja

Firma BOHLE to przedsiębiorstwo rodzinne. Dzięki wierze w dobry pomysł i prawdziwego ducha przedsiębiorczości idea, która narodziła się przed ponad stu laty systematycznie rozwijała się wspierana przez kolejne pokolenia.

Z biegiem lat wzbogacaliśmy działalność o nowe dziedziny i nowe lokalizacje.

Obecnie grupa Bohle zatrudnia 700 pracowników w Niemczech, Francji, Polsce oraz Szwajcarii i zalicza się do grona renomowanych firm oferujących szeroki wachlarz usług w zakresie:

  • izolacji
  • wykończenia wnętrz
  • ochrony przeciwpożarowej
  • konstrukcji metalowych

Dzięki różnorakim działaniom udało nam się podnieść obrót roczny z 45 mln euro w roku 2005 do 100 mln euro w chwili obecnej.

Jest to niezwykłe osiągnięcie, którego gratulujemy naszym pracownikom i jednocześnie
wyrażamy im serdeczne podziękowania za ten sukces. Bez dobrze przeszkolonego i zmotywowanego personelu rozwój byłby po prostu niemożliwy.

Jest to efekt filozofii zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż firma BOHLE zawsze dbała o kształcenie pracowników. Większość kadry zarządzającej pogłębiała wiedzę pracując w przedsiębiorstwach należących do grupy Bohle lub po studiach rozpoczynała karierę zawodową włączając się w nasze programy szkoleniowe.

A gdzie firma BOHLE będzie za dziesięć lat?

Chcemy przede wszystkim zachować raz obrany kurs i dążymy do tego, aby rozwijać firmę, zdobywać udziały w rynku i w końcu tworzyć nowe rynki.

W nadchodzących latach będziemy nie tylko dbać o wzrost wydajności, lecz także będziemy kontynuować rozpoczętą już współpracę międzynarodową. Naszym celem jest znaczny wzrost obrotów z zagranicznymi podmiotami.

W osiągnięciu wszystkich tych ambitnych celów pomoże nam duże zaangażowanie i pomysłowość pracowników.

Cieszymy się, że wszyscy razem będziemy mogli wpływać na pozytywne kształtowanie przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Zarząd