Produkcja rur i instalacji

Ściśle współpracując z różnymi wykonawcami rurociągów i innych instalacji firma Bohle umocniła swoją pozycję jako kompetentny partner w zakresie sieci parowych i ciepłowniczych, zbiorników, aparatów i instalacji rurociągowych, elektrowni, chemii, petrochemii, klimatyzacji (ogrzewanie, wentylacje, chłodnictwo) i instalacji budynków (sanitarnych, grzewczych, kanalizacyjnych).

Oferta indywidualnych rozwiązań obejmuje:

 • izolacje cieplne i chłodnicze
 • techniczną ochronę przed hałasem oraz połączone izolacje cieplno-akustyczne
 • ochronę przed dotykiem
 • ochronę przed wybuchem
 • ochronę przed morzem z ogrzewaniem towarzyszącym
 • poduszki izolacyjne Isoflex®
 • izolacje wysokotemperaturowe
 • prewencyjną ochronę przeciwpożarową
 • ochronę antykorozyjną
 • rusztowania
 • usługi inżynierskie
 • obliczenia cieplne
 • kalkulacje rentowności