Jakość i obsługa

W firmie Bohle jakość oznacza spełnienie wymagań klienta po przystępnej cenie, w odpowiednim terminie i zgodnie z wewnętrznymi i zewnętrznymi normami, przepisami. Jakość stoi na szczycie hierarchii.

Firma Bohle odpowiada za bezpieczeństwo swoich pracowników i wszystkich innych osób znajdujących się w sferze wpływu jej działalności. Dlatego posiadamy konsekwentny system zarządzania bezpieczeństwem pracy, którego celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy lub przynajmniej ograniczenie ich skutków.

W ramach usług obowiązkiem firmy Bohle jest również zapewnienie materialnego bezpieczeństwa zarówno własnemu, jak i obcemu sprzętowi (instalacjom klientów).

Nasz Zarząd jest świadomy odpowiedzialności za jakość, ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy i zobowiązuje wszystkich pracowników do pracy zgodnie z systemem zapewnienia jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy spełniającym wymagania normy DIN EN ISO 9001:2015 oraz – w przypadku BHP – przepisów SCCP.

Wszyscy pracownicy firmy kierują się w pracy następującymi ważnymi zasadami:

  • Każda praca musi być wykonywana w sposób bezpieczny i prawidłowy!
  • Przekazywać można tylko prace wykonane prawidłowo!
  • Dbać o zaufanie!


Realizajca i spełnienie wyżej wymienionych zasad jest możliwa między innymi poprzez następujące działania:

  • Prowadzenie odpowiednich szkoleń dla wszystkich pracowników!
  • Wzmacnianie świadomości w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP przez kierownictwo na wszystkich poziomach!
  • Systematyczne planowanie jakości, ochrony środowiska i BHP!
  • Obniżanie kosztów przez unikanie wad!
  • Ciągłe doskonalenie wszystkich procesów!
  • Współpraca z wewnętrznymi i zewnętrznymi partnerami!