Kwalifikacje

Die Bohle Isoliertechnik GmbH jest członkiem EiiF –
EUROPEAN INDUSTRIAL INSULATION FOUNDATION

eiif-Logo
European Industrial Insulation Foundation (EiiF) zrzesza czołowych europejskich zleceniodawców i producentów branży izolacyjnej. Jako neutralna instytucja non profit wspiera izolację, posługując się metodą Top of Mind w celu optymalizacji zrównoważonego rozwoju i ekonomiczności. EiiF stara się podnosić świadomość w zakresie wzrastających i coraz pilniej potrzebnych korzyści wynikających z izolacji.

Minimalizacja strat energetycznych = wzrost dochodów i oszczędność zasobów

Certyfikat Premium Member
Bohle Isoliertechnik jest członkiem FDBR e. V.
eiif-Logo
Grupa Bohle wyraża zadowolenie, że Bohle Isoliertechnik GmbH jest członkiem Zrzeszenia Zawodowego Budowy Kotłów Parowych, Zbiorników i Rurociągów (FDBR).

FDBR łączy interesy ponad 180 przedsiębiorstw branży budowy instalacji przemysłu energetycznego, ekoprzemysłu i procesowych gałęzi przemysłu. Dzięki swoim kompetencjom nabytym podczas pracy stowarzyszeniowej przez wiele dziesiecioleci FDBR wspiera innowacje techniczne i m towarzyszy, angażuje się w dalszy rozwój i harmonizację całego zbioru reguł technicznych na poziomie narodowym i międzynarodowym, a także uczestniczy w tworzeniu warunków ramowych będących w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości. Ponadto FDBR przyczynia się aktywnie do kształtowania opinii na wszystkich branżowych obszarach polityki energetycznej, środowiskowej i przemysłowej, a tym samym ma znaczący, zorientowany technologicznie wpływ na polityczne i ekonomiczne decyzje dotyczące przyszłości. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Dusseldorfie.

FDBR – Strona główna


Logo QM
Certyfikat DIN EN 9001 : 2015

CertyfikatLogo M

Certyfikat Zarzadzanie SGU SCCP

CertyfikatGBA und RAL Logo
Certyfikat przyznania nagrody przez
Gütegemeinschaft Brandschutz im Ausbau e.V.

HTutaj znaleźć można certyfikat przyznania nagrody przez
Gütegemeinschaft Brandschutz im Ausbau e.V.

Certyfikat przyznania nagrody przez Gütegemeinschaft Brandschutz
RAL Logo GSH
Certyfikat przyznania nagrody przez Hartschaum
Tutaj znaleźć można certyfikat przyznania nagrody przez
Güteschutzgemeinschaft Hartschaum e.V.

Certyfikat wg jakości materiałów budowlanych 1
Certyfikat wg jakości materiałów budowlanych 2


RAL Logo
Certyfikat przyznania nagrody przez Gütegemeinschaft Trockenbau e.V.
“Heinz Mänz Ausbau GmbH”

Tutaj znaleźć można certyfikat przyznania nagrody przez
Güteschutzgemeinschaft Trockenbau e.V.

Certyfikat przyznania nagrody przez Güteschutzgemeinschaft Trockenbau e.V.