Ludzie w Bohle

Najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa są jego pracownicy. W szczególności dotyczy to firmy Bohle.

Jesteśmy głównie przedsiębiorstwem montażowym. Charakterystyczna dla nas wysoka jakość bierze się bezpośrednio z pracy ludzi, a nie maszyn sterowanych robotami. Każdy błąd pracownika prowadzi nieuchronnie do pogorszenia jakości, a więc do niezadowolenia klienta.

Jakość, terminowość i uznanie klientów zawdzięczamy przede wszystkim naszym pracownikom.

Od sprzedaży poprzez kalkulację aż po pracowników w terenie – firma Bohle jest dumna ze swojej załogi.