Kariera w Bohle

BOHLE oferuje możliwości kariery w różnych kierunkach zawodowych. Oprócz stażu w dziedzinie handlu w siedzibie głównej w Gummersbach istnieje możliwość odbycia praktyk rzemieślniczych. Po zdaniu egzaminu końcowego większość stażystów i praktykantów jest zatrudniania. W ramach praktyk rzemieślniczych kształcimy w naszych zakładach monterów suchych zabudów i izolatorów przemysłowych.

Kariera rzemieślnicza w Bohle

Twoja kariera u nas mogłaby przebiegać w sposób następujący

Monter
Jako monter powinieneś wykazywać się zręcznościami manualnymi i precyzją. Będziesz odpowiedzialny za realizację planu budowlano-montażowego zgodnie z projektem klienta. W tym celu zostaniesz poinstruowany przez brygadzistę lub kierownika budowy danego placu budowy. Będziesz pracował w zespole i wykonywał izolacje cieplne, chłodnicze lub akustyczne i fachowo je montował, bazując na specjalistycznej wiedzy nabytej podczas praktyk.

Brygadzista
Jako brygadzista po raz pierwszy przejmiesz odpowiedzialność kierowniczą za mniejsze zespoły monterskie, będziesz przydzielał swoim pracownikom odpowiednie zadania i dbał o jakość wykonywanej pracy i dotrzymanie terminy. Będziesz się troszczył o interesy swoich pracowników, uzgadniał decyzje z kierownikiem budowy i informował go na bieżąco o postępie budowy na twoim odcinku placu budowy.

Kierownik budowy
Jako kierownik budowy będziesz odpowiedzialny za swój plac budowy, będziesz zasięgał niezbędnych informacji od swojego brygadzisty i nadzorował postęp budowy, a także koszty oraz będziesz koordynował przebieg prac na placu budowy. Będziesz odpowiedzialny za harmonogram prac i zamówienia materiałów, będziesz obsługiwał klienta lub zleceniodawcę i doradzał mu na miejscu. Dla swojego kierownika projektu i wszystkich swoich monterów będziesz głównym konsultantem na placu budowy.

Kierownik projektu


Jako kierownik projektu przechodzisz teraz do działu kierownictwa. Tutaj pożądane są umiejętności organizacyjne i zdolności manualne. Będziesz teraz odpowiedzialny za rozwój prac na różnych placach budowy, a w związku z tym będziesz już w dużym stopniu odpowiedzialny za personel i intensywny kontakt z architektami oraz inwestorami, którym będziesz służymy pomocą i radą w kwestiach technicznych. Będziesz teraz ponosił również finansową odpowiedzialność i organizował pracę na swoich placach budowy, pozostając w stałej współpracy ze swoimi kierownikami budowy tak, aby zleceniodawca był zadowolony, a efekt gospodarczy został osiągnięty.

Kierownik filii
Jako kierownik filii będziesz w końcu odpowiedzialny za całą lokalizację. Będziesz troszczył się o to, aby filia była dobrze prowadzona pod względem gospodarczym, i będziesz ponosił odpowiedzialność za personel, w tym za monterów, brygadzistów, kierowników budowy i kierowników projektu, pracujących dla twojej lokalizacji. Tutaj będziesz miał okazję wykazać się swoimi silnymi stronami jako kadra kierownicza i zdolnościami handlowymi. Będziesz bezpośrednio osobą odpowiedzialną za kontakt z kierownictwem, a dzięki swoim umiejętnościom kierowniczym będziesz dbał o to, aby zawsze zapewniony był jak najwyższy poziom zadowolenia klienta, filia była dobrze gospodarowana, i będziesz troszczył się o wpieranie pracowników i ich interesy.

 

Kariera rzemieślnicza – w Bohle

W naszej siedzibie głównej w Gummersbach kształcimy handlowców przemysłowych. Podczas praktyk poznasz szereg czynności handlowych i będziesz miał okazję pracować w różnych działach administracji firmowej. W ten sposób poznasz przykładowo pracę w rachunkowości finansowej, obsłudze płacowej, w marketingu, dziale centralnych zakupów lub dziale kadr. Twój zakres obowiązków będzie tam obejmował najróżniejsze czynności, np. wystawianie, kontrola, kontowanie i księgowanie faktur, zamawianie materiału na place budowy, a także logistyczna organizacja dostawy, rekrutacja pracowników itd. W trakcie praktyk okaże się wówczas, jakie są twoje mocne strony i zainteresowania, a po pomyślnym ich zakończeniu wynikną z tego różne możliwości zatrudnienia w określonych działach.
INFORMUJEMY, ŻE PROWADZIMY REKRUTACJE PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH

 • BLACHARZ WARSZTATOWY,
 • KIEROWNIK ROBÓT IZOLACYJNYCH,
 • SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI,
 • MONTER IZOLACJI TERMICZNYCH,
 • MONTER WYKOŃCZENIA WNĘTRZ,


MILE WIDZIANA ZNAJMOŚĆ JĘZYKA NIEMIECKIEGO,

OFERUJEMY

 • ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE,
 • MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU I AWANSU,
 • PRACE W MIŁEJ, MIĘDZYNARODOWEJ ATMOSFERZE,
 • ZATRUDNIENIE ZARÓWNO W KRAJU JAK I ZA GRANICĄ,


Zainteresowanych prosimy o przesłanie na adres firmy:

Kwestionariusz Osobowy

Kariera w BOHLE Polska

Nasi uczniowie “dzisiaj” to nasi specjaliści “jutro”! Więcej informacji na temat kształcenia w zawodzie montera izolacji przemysłowej w poniższej ulotce informacyjnej.

monter izolacji przemysłowej

OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ DROGĄ

 • POCZTOWĄ:
  BOHLE POLSKA SP. Z O.O.,
  Ul. Przemysłowa 67,
  32-765 Rzezawa,
  Z DOPISKIEM “PRACA”
 • ELEKTRONICZNĄ:
  PRACA@BOHLE-POLSKA.PL
 • TELEFONICZNIE:
  (+48 14) 610 01 48


Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.