Kierowanie budowami

Kierowanie budową to zagadnienie mające szczególnie ważne znaczenie w naszym przedsiębiorstwie usługowym, działającym w takich obszarach jak technika izolacji, wykończenie wnętrz, ochrona przeciwpożarowa i budownictwo metalowe.
Stanowi ono ogniwo, które łączy etap zarządzania projektem z etapem zarządzania budową u klienta lub inwestora i ich przedstawicieli oraz zapewnia wykonanie wszystkich robót budowlanych uzgodnionych w umowie.
Dla nas szczególne znaczenie podczas budowy mają następujące zadania, którym musi sprostać kierownictwo budowy:

  • Koordynacja poszczególnych branż budowlanych
  • Nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie z przepisami dotyczącymi układania przewodów i innych elementów, przepisami bezpieczeństwa, przepisami publicznoprawnymi i projektami projektantów
  • Szybkie diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
  • Nadzór nad kosztami budowy
  • Wsparcie przy sporządzaniu obmiaru robót i rozliczeniu


Dzięki regularnym szkoleniom gwarantujemy, że nasi kierownicy budowy posiadają najwyższe kwalifikacje fachowe, którymi mogą wykazać się przy realizacji projektów.